Aktuálne dianie

Obežník biskupom o chlebe a víne na Eucharistiu

Dokument Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pre biskupov
8.7.2017

Dekrét o možnosti získať úplné odpustky

Na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska vydala Apoštolská penitenciária dekrét, podľa ktorého je nábožné odriekanie modlitby Korunka k Božiemu milosrdenstvu za stanovených podmienok spojené so získaním úplných odpustkov.
2.6.2017

Pápež František rozhodol, že kňaz salezián Titus Zeman bude blahorečený

Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svätý Otec František prijal 27. februára 2017 na osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, saleziána kňaza, ktorý sa narodil vo Vajnoroch 4. januára 1915 a tam aj zomrel na následky mučenia a väzenia 8. januára 1969. Tento dekrét umožňuje, aby bol salezián kňaz Titus Zeman vyhlásený za blahoslaveného. Pre Slovensko to znamená, že bude mať ďalšieho svätca, prvého rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka z čias totalitného komunistického režimu
27.2.2017