Aktuálne dianie

Posolstvo na Svetový deň chorých

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň chorých 2020.
14.1.2020

Svetový deň pokoja 2020

Slovenský preklad posolstva Svätého Otca Františka k 53. svetovému dňu pokoja 2020
18.12.2019

Kódex kánonického práva

Kódex kánonického práva vyhlásený autoritou pápeža Jána Pavla II., v niektorých kánonoch zrevidovaný autoritou pápeža Benedikta XVI. a autoritou pápeža Františka
17.12.2019

Vyhlásenie o správnom používaní slova "krst"

Subkomisia pre náuku viery Teologickej komisie KBS vydala vyhlásenie o správnom používaní slova "krst"
4.12.2019

Posolstvo Svätého Otca Františka

Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím
4.12.2019