Aktuálne dianie

Dokument apoštolskej penitenciárie

Nóta Apoštolskej penitenciárie o význame vnútorného fóra a neporušiteľnosti spovedného tajomstva
12.8.2019

Posolstvo k Svetovému dňu chudobných 2019

Posolstvo pápeža Františka k 3. svetovému dňu chodobných, ktorý sa slávi 17. novembra 2019
4.7.2019