Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva 2020
25.9.2020

Kongregácia pre náuku viery

Vieroučná nóta ohľadom modifikácie sviatostnej formuly krstu
23.9.2020

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike bol pripravený súbor opatrení, ktoré je potrebné zachovávať v cirkevných spoločenstvách pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach, v závislosti na tom, do ktorej kategórie dané cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. "Semafor" s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov
16.9.2020

Martin Kramara: Iniciatívu o zmene financovania cirkví nepokladáme za primeranú

Stanovisko hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru k snahám otvoriť diskusiu o hľadaní iného modelu financovania cirkvi.
28.8.2020

Pápežská akadémia pre život

Ľudské spoločenstvo v dobe pandémie: predčasné zamyslenia o znovuzrodení života
24.8.2020