Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka

Posolstvo Svätého Otca Františka k 36. svetovému dňu mládeže
19.10.2021

Vynaložíme úsilie, aby vaše slová priniesli úrodu, píšu biskupi pápežovi

Biskupi Slovenska napísali ďakovný list pápežovi Františkovi, ktorý pricestoval v septembri na Slovensko. Uviedli, že sú veľmi radi, že si vybral práve našu krajinu. „Do našej zeme ste zasiali semená pre spoločné kráčanie dnešným svetom v duchu evanjelia. Radi vynaložíme úsilie, aby priniesli úrodu v našom svedectve a ohlasovaní," píšu v liste, ktorý prinášame v plnom znení.
15.10.2021

V jednotlivých diecézach Slovenska otvoria diecézny synodálny proces

Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku plánuje vydať na cestu synodálneho kráčania. Najbližšiu nedeľu sa v jednotlivých diecézach a eparchiách otvorí prvá fáza synody na tému "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia". 
15.10.2021

Biskupi sa stretli na jubilejnom 100. plenárnom zasadnutí v Badíne

Slovenskí biskupi sa na 100. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska vrátili k návšteve Svätého Otca na Slovensku.
12.10.2021

Zbierka pre Kubu sa dá podporiť do konca kalendárneho roka 2021

Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Jej hlavná časť sa konala poslednú septembrovú nedeľu vo všetkých kostoloch. 
8.10.2021