Aktuálne dianie

Biskupi zverejnili stanovisko k otázke politického angažovania klerikov

Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a spišský biskup Mons. Štefan Sečka zverejnili stanovisko k otázke politického angažovania klerikov.
15.11.2019

Apoštolský list Aperuit illis

Apoštolský list vo forme motu proprio Svätého Otca Františka, ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho Slova
9.10.2019

Svetový deň misií 2019

Slovenský preklad posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2019
24.9.2019

Posolstvo pápeža Františka

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva 2019
12.9.2019

Ako muža a ženu ich stvoril

Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove
22.8.2019