Aktuálne dianie

Vyhlásenie predstaviteľov náboženského života o prežívaní sviatočného dňa

V Bratislave uskutočnilo pravidelné stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Na stretnutí bolo prijaté vyhlásenie o prežívaní sviatočného dňa v rodine. 
24.10.2016

85. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

V dňoch 11.-12. októbra 2016 sa v Smižanoch konalo 85. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska
14.10.2016

Amoris laetitia

Postsynodálna apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka
9.9.2016

Motu proprio "Come una madre amorevole"

Apoštolský list pápeža Františka vo forme "Motu proprio"
7.6.2016

Posolstvo k Svetovému dňu misií 2016

Posolstvo pápeža Františka na tému: Misionárska Cirkev, svedkyňa milosrdenstva
20.5.2016