Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu pokoja 2018
13.12.2017

Odpoveď Subkomisie KBS pre náuku viery

Odpoveď Subkomisie KBS pre náuku viery, na otázky veriacich ohľadom získania úplných odpustkov pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva
8.12.2017

Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu

Konferencia biskupov Slovenska pripravila pre veriacich pastiersky list, ktorý sa bude čítať vo všetkých katolíckych kostoloch na Prvú adventnú nedeľu. Je zameraný na tému katolícka identita.
2.12.2017

KBS pozýva do projektu adventných myšlienok, potrvá do Štedrého dňa

Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, spoločne sa duchovne  pripraviť na slávenie Vianoc. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky.
1.12.2017

Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2018
25.10.2017