Aktuálne dianie

Svätý Otec menoval Mons. Lacha apoštolským administrátorom eparchie Parma

Apoštolská nunciatúra dnes poskytla Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska informáciu o menovaní Mons. Milana Lacha, SJ za apoštolského administrátora sede vacante eparchie Parma pre Ruténov v USA.
24.6.2017

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

V nedeľu 25. júna sa v katolíckych kostoloch na Slovensku číta Pastiersky list biskupov Slovenska k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Prinášame ho v plnom znení.
24.6.2017

Konferencia biskupov Slovenska sa stretla na 87. plenárnom zasadaní

V Marianke pri Bratislave sa v dňoch 20.-21. júna uskutočnilo 87. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), na ktorom sa zúčastnili všetci 15 slovenskí katolícki biskupi.
22.6.2017

Dekrét o možnosti získať úplné odpustky

Na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska vydala Apoštolská penitenciária dekrét, podľa ktorého je nábožné odriekanie modlitby Korunka k Božiemu milosrdenstvu za stanovených podmienok spojené so získaním úplných odpustkov.
2.6.2017

Posolstvo k Svetovému dňu mládeže

Posolstvo pápeža Františka k 32. svetovému dňu mládeže
29.3.2017