Aktuálne dianie

Úprava Loretánskych litánií

Konferencia biskupov Slovenska vydala Dekrét o úprave Loretánskych litánií v slovenskom jazyku
21.7.2020

Svetový deň chudobných 2020

Posolstvo Svätého Otca Františka na 4. svetový deň chudobných
10.7.2020

Konferencia: Aktuálne otázky ľudskej mravnosti

Zborník prednášok odbornej konferencie s názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti
8.7.2020

Posolstvo k Svetovému dňu misií 2020

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2020
4.6.2020

Posolstvo Svätého Otca Františka

Posolstvo Svätého Otca Františka k 106. svetovému dňu migrantov a utečencov
19.5.2020