Aktuálne dianie

Informácia o výberovom konaní

Výberové konanie na miesto odborný referent na oddelení legislatívy a európskych záležitostí
9.8.2018

O eutanázii

Kongregácia pre náuku viery. Texty a komentáre.
16.7.2018

Odpoveď Pápežskej rady pre výklad zákonov

Stanovisko ku kompetencii ordinára a vojenských kaplánov ohľadom manželstva a menovania východného ženatého kňaza do úradu generálneho či biskupského vikára.
12.7.2018

Nová charta zdravotníckych pracovníkov

Dokument Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve
12.7.2018

Správa z 90. plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska

V dňoch 3. - 4. júla 2018 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre konalo 90. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska. Prinášame tlačovú správu z priebehu zasadania.
4.7.2018