Aktuálne dianie

Posolstvo k Svetovému dňu masmédií

Posolstvo pápeža Františka k 52. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov
20.2.2018

Svetový deň modlitieb za duchovné povolania

Posolstvo pápeža Františka na 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania
9.2.2018

Pôstne obdobie 2018

Posolstvo pápeža Františka na Pôstne obdobie 2018
7.2.2018

Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu pokoja 2018
13.12.2017

Odpoveď Subkomisie KBS pre náuku viery

Odpoveď Subkomisie KBS pre náuku viery, na otázky veriacich ohľadom získania úplných odpustkov pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva
8.12.2017