Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka

Posolstvo pápeža Františka k sláveniu 107. svetového dňa migrantov a utečencov
17.6.2021

Pastoračné usmernenia pre slávenie svetového dňa mládeže

Dikastérium zhrnulo niekoľko návrhov ako využiť a podporiť túto vzácnu príležitosť na stretnutie a evanjelizáciu mládeže v diecézach a eparchiách celého sveta. Prinášame slovenský preklad dokumentu.
17.6.2021

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.
17.6.2021

Posolstvo k Svetovému dňu misií 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021. Téma: „My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20)
7.5.2021

Encyklika Fratelli tutti

Encyklika Fratelli Tutti Svätého Otca Františka o bratstve a sociálnom priateľstve
31.3.2021