Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka

Posolstvo Svätého Otca Františka k 106. svetovému dňu migrantov a utečencov
19.5.2020

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí

Dekrét o zaradení slávenia sv. Faustíny Kowalskej, panny, do Všeobecného rímskeho kalendára
18.5.2020

Direktórium pre službu a život kňazov

Slovenský preklad dokumentu Kongregácie pre klerikov
10.2.2020

Posolstvo pápeža Františka

Posolstvo pápeža Františka na 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov
4.2.2020